ตู้ที่ 10COMBINED MECHANISMS,มอเตอร์ไฮดรอลิก,
การต่อเชื่อมชิ้นงานด้วยหมุดย้ำ, เชื่อมประสาน,กาว,สายพานส่งกำลัง, สินค้า: Products > Education Equipments ( 5 )
เกลียว,สลักเกลียว,คับปลิ้ง,
วงจรขยายแบบ Differential,มีชุดจ่ายน้ำมันแรงดันสูงใช้ทดลอง,
บริษัท ไทยเอ็ดดูเทค เทคโนโลยี จำกัด : Thai Edutech Technology Co., Ltd.
www.thaiedtechnology.com

 รายการสินค้า
Education Equipments : ชุดเครื่องมือช่างกลเกษตรพื้นฐาน  รหัสสินค้า: edeq001
 ชื่อสินค้า: ชุดเครื่องมือช่างกลเกษตรพื้นฐาน  
 เป็นชุดเครื่องมือช่างกลเกษตรพื้นฐานที่มีเครื่องมือสำหรับการแก้ไขและการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้
 วงจรขยายที่ใช้ IC operational amplifier,Microsoft Office 2007,  ดูรายละเอียด
Education Equipments : ชุดโต๊ะเครื่องมือพื้นฐานประจำโรงฝึกงาน  รหัสสินค้า: edeq002
 ชื่อสินค้า: ชุดโต๊ะเครื่องมือพื้นฐานประจำโรงฝึกงาน  
 เป็นชุดเครื่องมือพื้นฐานประจำโรงฝึกงานที่มีโต๊ะสำหรับปฏิบัติงานและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์งานช่างมา
 ชุดทดลองไฮดรอลิก,ชุดฝึกการติดตั้งและปรับแต่งทางกล,  ดูรายละเอียด
Education Equipments : ชุดโต๊ะฝึกฝีมือพื้นฐาน  รหัสสินค้า: edeq003
 ชื่อสินค้า: ชุดโต๊ะฝึกฝีมือพื้นฐาน  
 เป็นชุดประกอบโต๊ะฝึกงานขั้นพื้นฐานรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่นำมาประกอบรวมกันแล้วได้โต๊ะฝึกงานขั้นพื้นฐ
 ลิมิตสวิตช์,การนำเกลียว, สลักเกลียวไปใช้งาน,  ดูรายละเอียด
Education Equipments : ชุดปรับแต่งเครื่องมือพื้นฐาน  รหัสสินค้า: edeq004
 ชื่อสินค้า: ชุดปรับแต่งเครื่องมือพื้นฐาน  
 เป็นชุดเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับแต่งเครื่องมือและชิ้นงาน
 เฟืองหนอน,Pneumatic Test Bench,  ดูรายละเอียด
Education Equipments : ชุดฝึกฝีมือพื้นฐานการเชื่อมโลหะ  รหัสสินค้า: edeq005
 ชื่อสินค้า: ชุดฝึกฝีมือพื้นฐานการเชื่อมโลหะ  
 เป็นโต๊ะฝึกฝีมืองานเชื่อมที่มีลักษณะพิเศษคือสามารถใช้งานได้ 6
 โต๊ะเชื่อมที่มีลักษณะพิเศษคือสามารถใช้งานได้ 6 คนพร้อม ๆ กันในโต๊ะตัวเดียว,มีชุดจ่ายน้ำมันแรงดันสูงใช้ทดลอง,  ดูรายละเอียด


หมวดสินค้า: Instruction Media | Education Equipments | Software
ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน สื่อประชาสัมพันธ์ด้านบันเทิงและการศึกษา,ตู้ที่ 9 INTERMITTENT MECHANISMS,
หลักการทำงานของการวัดความสั่นสะเทือน Vibration measurement,สวิตช์ควบคุม,,
Copyright © 2009 Thai Edutech Technology Co., Ltd. - All Rights Reserved
Home | About Us | Products | Product Search | News & Activities | Why Us | Links | Contact Us
โต๊ะฝึกงานขั้นพื้นฐานรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า,หลักการทำงานของ Piezoresistive sensor,