สินค้า: Products > Instruction Media ( 3 )

บริษัท ไทยเอ็ดดูเทค เทคโนโลยี จำกัด : Thai Edutech Technology Co., Ltd.
www.thaiedtechnology.com

 รายการสินค้า
Instruction Media : ชุดทดลอง การประยุกต์ใช้ พีแอลซี (PLC)  รหัสสินค้า: PLC
 ชื่อสินค้า: ชุดทดลอง การประยุกต์ใช้ พีแอลซี (PLC)  
 เป็นชุดทดลองที่ใช้เพื่อการเรียนรู้การต่ออุปกรณ์และการเขียนโปรแกรม ของ PLC สำหรับควบคุมอุปกรณ์ที่ประก
 เคลือบด้วยสีอีพ็อกซี่ป้องกันรอยขีดข่วน ดีไซน์สวยงาม,ชุดทดลอง นิวแมติก,  ดูรายละเอียด
Instruction Media : ชุดทดลองเซ็นเซอร์  รหัสสินค้า: ss
 ชื่อสินค้า: ชุดทดลองเซ็นเซอร์  
 
 เฟือง,รองเพลาแบบลูกกลิ้งหรือตลับลูกปืน,  ดูรายละเอียด
Instruction Media : ชุดทดลองทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  รหัสสินค้า: teltn
 ชื่อสินค้า: ชุดทดลองทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  
 
 เครื่องมือช่างกลเกษตรพื้นฐาน,เพิ่มประสิทธิผลของบุคคลที่มีต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ,  ดูรายละเอียด


หมวดสินค้า: Instruction Media | Education Equipments | Software

Copyright © 2009 Thai Edutech Technology Co., Ltd. - All Rights Reserved
Home | About Us | Products | Product Search | News & Activities | Why Us | Links | Contact Us