ผลิตวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน   บริษัท ไทยเอ็ดดูเทค เทคโนโลยี จำกัด,ผลิตวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน,Thai Edutech Technology Co., Ltd. บริษัท ไทยเอ็ดดูเทค เทคโนโลยี จำกัด,ผลิตวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ผลิตวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ผลิตวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน,Thai Edutech Technology Co., Ltd. บริษัท ไทยเอ็ดดูเทค เทคโนโลยี จำกัด, ผลิตวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน Thai Edutech Technology Co., Ltd.,ผลิตวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน   บริษัท ไทยเอ็ดดูเทค เทคโนโลยี จำกัด, Thai Edutech Technology Co., Ltd., ออกแบบติดตั้ง, จำหน่าย, ผลิตวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ชุดเครื่องมือช่างกลเกษตรพื้นฐาน,ชุดฝึกฝีมือพื้นฐานการเชื่อมโลหะ
วงจรขยายที่ใช้ IC operational amplifier,ตู้แสดงชิ้นส่วนเครื่องกล,

สามารถใช้ทำการฝึกงานฝีมือได้พร้อมกันทั้งหกด้าน,วงจรขยาย Class-B,
มีตู้และชุดแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ,ออกแบบติดตั้ง, จำหน่าย, ผลิตวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ระบบการปลูกพืชไร้ดิน,
Site References
วงจรขยายแบบใช้ทรานซิสเตอร์ตัวเดียว,ไมโครซอฟท์มุ้งเน้นที่การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างมีเสถียรภาพ รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากขึ้น,
Certificates
การหาความสัมพันธ์ของแรงดันในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง,Education Equipments,
เกี่ยวกับเรา: About Us

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง,เฟืองหนอน,
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
บริษัท ไทยเอ็ดดูเทค เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทคือ
  • ออกแบบติดตั้ง, จำหน่าย, ผลิตวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ระบบการปลูกพืชไร้ดิน, เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์กู้ภัย-ช่วยชีวิต, นำเข้า-ส่งออกจำหน่ายเครื่องมือช่าง, ระบบการปลูกพืชไร้ดิน
  • เป็นตัวแทนจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน สื่อประชาสัมพันธ์ด้านบันเทิงและการศึกษา
  • ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน สื่อประชาสัมพันธ์ด้านบันเทิงและการศึกษารวมทั้งรับจ้างผลิตและจัดจำหน่ายตามวัตถุประสงค์ให้แก่นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐทั้งภายในและต่างประเทศ
นโยบายคุณภาพ
  • มุ่งมั่นจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา
  • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • การพัฒนาเป็นไปด้วยความก้าวหน้าและ บริษัท ไทยเอ็ดดูเทค เทคโนโลยี จำกัด ได้ขยายขอบเขตการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้ครอบคลุมกับทุกระดับการศึกษา และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศHydraulic Test Bench,วงจรขยาย 2 ช่วงที่ใช้ RC เป็นอุปกรณ์ coupling,
ปั๊มน้ำมัน 2 ชุด แยกการทำงานโดยอิสระ,ลิ่มส่งกำลัง, เพลาสไปล์น และสลัก,
Copyright © 2009 Thai Edutech Technology Co., Ltd. - All Rights Reserved
Home | About Us | Products | Product Search | News & Activities | Why Us | Links | Contact Us | Software Alliance
ระบบไฟฟ้า Input 220 v 50Hz 1 phase 2W+E,Microsoft Office 2007,